ДМСГД „Св. Иван Рилски“ гр. София е създаден и функционира в съответствие с действащото в Република България здравно законодателство и свързаните с него под законови нормативни актове.

 

 

32203_1Центърът има 60 годишна история и е един от първите разкрити домове със специфични функции.

ДМСГД „Св. Иван Рилски“ е юридическо лице на бюджетна издръжка, регламентирано в чл. 5 (1) ЗЛЗ.

Капацитет – 90 легла.