Дневният център е за деца от 0-7 години с ДЦП, Синдром на Даун и други увреждания на перифернаили централна нервна система. Осигурява почасова услуга и дневна грижа, които са безплатни за всички деца насочени с направление от Д“СП”. Центърът предоставя на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности.

Обслужващият персонал включва специализиран екип от лекар, клиничен психолог, специален педагог, логопед, кинезитерапевт и детегледачка.

Дневният център е отворен от 07.30-19.00 часа.