Обява за събиране на оферти за доставка на компютърни конфигурации за дома за медико-социални грижи "Свети Иван Рилски" .

Доставка на пелени за еднократна употреба зануждите на дома за медико-социални грижи "Свети Иван Рилски" - 2020 г.

Договаряне без обявление - Доставна на топлинна енергия за нуждите на дома за медико-социални грижи "Свети Иван Рилски" за срок от 3 /три/ години - 21.11.2018 г.

Договаряне без обявление – "Доставка на топлинна енергия за нуждите на дома за медико социални грижи „Свети Иван Рилски" за срок от 3 /три/ години – 01.12.2015 г.

ОБОРУДВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДМСГД „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ във връзка с проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Ив. Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0-7 г., финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., МЗ, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141/14.09.2015 г.

ОБОРУДВАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДМСГД „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ във връзка с проект: В подкрепа на дейността на Дневен център към ДМСГД „Св. Ив. Рилски“ чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0-7 г., финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., МЗ, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-141/14.09.2015 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД "Св. Иван Рилски" за 2016 г. - 30.06.2015 г.

Извършване на строително-ремонтни дейности на отделения второ, пето и приемнокарантинно, и на част от оградата на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2020 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2018 г.

Извършване на основен ремонт и укрепване на външни тераси, топлоизолация на фасади при тераси, нова хидроизолация на първи, и втори блок, и ниска част на сграда на ДМСГД "Св. Иван Рислки"

Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на Дом за медико социални грижи за деца „Свети Иван Рилски" и прилежащата оградена територия

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2017 г.

Договор за доставка на бакалски стоки позиция-№1

Плащане по позиция 1

Договор за доставка на мляко и млечни продукти позиция-№-2

Плащане по позиция 2

Договор за доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци позиция-№3

Плащане по позиция 3

Договор за доставка на хляб и хлебни идеция позиция-№4

Плащане по позиция 4

Договор за доставка на месо и риба позиция-№5

Плащане по позиция 5

Договор за доставка на пюрета и каши позиция-№6

Плащане по позиция 6

Договор за доставка на адаптирани млека позиция-№7

Плащане по позиция 7

Решение – хляб и хлебни изделия – 16.11.2016

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти – доставка на хляб и хранителни продукти – 16.11.2016

Решение – 04.11.2016

Протокол на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти – 03.11.2016

Заповед за удължаване на срока за приемане на оферти – 18.10.2016

Обява – 27.09.2016

Документация – 27.09.2016

Образци на документи – 27.09.2016

„Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца “Св. Иван Рилски“ за 2017 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД „Св. Иван Рилски” за 2014 г. по обособени позиции, открита с решение № 6/11.10.2013 г. / Публ. 30.01.2015г

2.1. Обособена позиция № 1 – Доставка на бакалски стоки  – ID 645707 ;

 

2.2. Обособена позиция № 2 – Доставка на мляко и млечни продукти – ID 645712;

 

2.3. Обособена позиция № 3 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци – ID 645716;

 

2.4. Обособена позиция № 4 – Доставка на хляб и хлебни изделия – ID 645720;


2.5. Обособена позиция № 5 – Доставка на месо, месни продукти и риба – ID 64572;


2.6. Обособена позиция № 6 – Доставка на детски пюрета и каши – ID 645724